یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. جمعیت این شهرستان ۸۹٫۶۹۸ نفر (سرشماری سال ۱۳۸۵خ) و مرکز آن شهر کلیبر است .در سراسر آن باغ‌ها و گل‌ها و آبراهه‌ها و نیز فلاحان دیده می شود. سرزمینی پر برکت و حاصلخیز با چشم اندازهای زیبا و بکر