مشتری گرامی

ضمن تشکر و قدردانی از خرید شما، به استحضار میرساند ما با هدف ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خود و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتریانمان اقدام به نظرسنجی از آنها مینماییم. از اینرو دقت نظر شما در پاسخ به سوالات زیر و ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده، میتواند ما را در دستیابی به این هدف یاری نماید. پیشاپیش از همکاری شما متشکریم.

تیم بازرگانی شرکت هوراند پلاستیک

کیفیت:

1.کیفیت عملکردی محصولات

2.کیفیت بسته بندی محصولات

3.کیفیت ظاهری محصولات

4.نرخ ضایعات در تولیدات انبوه

5.پایداری کیفیت محصولات در طول زمان

ارتباطات:

6.پایداری کیفیت محصولات در طول زمان

7.دسترسی به پرسنل و مسئولین

8.نحوه برخورد پرسنل مرتبط

قیمت:

9.نسبت بهای پرداختی به کیفیت کالای دریافت شده

10.انعطاف پذیری در وصول مطالبات

11.قیمت محصولات در مقایسه با محصولات رقبا
تحویل و پس از فروش:
12.فاصله زمانی بین سفارش تا تحویل
13.تحویل مطابق با برنامه زمانبندی شده (OTD)
14.کیفیت بارگیری محصولات
15.نحوه رسیدگی به شکایات
کلی:
16.نظر کلی شما در مورد شرکت هوراند پلاستیک
 
آیا دوباره از ما خرید خواهید نمود؟
دلیلتان برای این تصمیم؟
آیا به قدری ازما راضی بوده اید که مارا به دیگران معرفی نمایید؟
دلیلتان برای این تصمیم؟
کدام یک از راههای ارتباطی زیر را ترجیح میدهید؟

سایر پیشنهادات و انتقادات :

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:
نام آخرین محصول خریداری شده :
نام شرکت:
تاریخ تکمیل فرم :