۱۸
آذر

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در شرکت هوراند پلاستیک

واحد آموزش شرکت هوراند پلاستیک در روز پنجشنبه مورخ 98/09/14 دوره آموزشی مدیریت استرس در محیط کار را برگزار کرد. این دوره آموزشی با حضور کارکنان و مدیران شرکت و با تدریس دکتر سعید غریب از اساتید جامعه شناسی دانشگاه تبریز انجام شد.
هدف از برگزاری این دوره افزایش مهارت پرسنل در کاهش و حذف عوامل استرس‌زا در محیط کار و همچنین ارتقای توانمندی آنها در مواجهه با شرایط کاری دشوار و تنش‌زا می‌باشد.
شرکت هوراند پلاستیک به منظور ارتقای سطح دانش پرسنل و ایجاد بهبود در عملکرد آنها برگزاری دوره‌های آموزشی را در سرلوحه اهداف خود قرار داده و از ابتدای سال جاری تا کنون موفق به اجرای 1786 نفر-ساعت دوره آموزشی در حوزه های مختلف شده است.