۲۶
آذر

جذب نیرو در شرکت هوراند پلاستیک

شرکت هوراند‌پلاستیک علی‌رغم تاثیر‌پذیری از تحریم‌های مذکور با اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های صحیح و با به ثمر رسیدن برخی از پروژه ها شروع به جذب نیرو نموده است. هدف‌گذاری این شرکت جذب 70 نفر تا پایان خرداد 1399 می‌باشد.