۰۱
اردیبهشت

اعلام برنده های فراخوان شماره ۱ هلدینگ رایزکو و تقدیر ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ رایزکو از همکارانی که در دورهمی تحلیل کتاب حضور یافتند