۱۸
آبان

حضور شرکت هلدینگ رایزکو به همراه ۶ شرکت قطعه ساز در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعه سازی خودرو در سالن ۳۵ را به اطلاع می رساند