شرکت هوراند پلاستیک به منظور جلب رضایت مشتریان و حفظ قابلیت رقابت پذیری با سایر تولیدکنندگان از نقطه نظر کیفیت و ایمنی محصول تولیدی و افزایش بهره وری و رضایت مندی پرسنل خود را متعهد به حرکت در محور های زیر می داند:

  • بهبود مستمر کیفی و کمی فرآیندها و فرآورده های سازمان و ارتقا سطح سیستم مدیریت کیفیت در جهت افزایش بهره وری
  • افزایش سطح رضایت مشتری با بهینه سازی فرآیندها ، ثبت و پیگیری شکایات و تولید محصول با کیفیت
  • آموزش در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و افزایش سطح رضایتمندی پرسنل با اعتقاد بر محوری بودن آنها در ارتقا رشد و بهبود عملکرد سازمان
  • رعایت استانداردها و الزامات قانونی و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با کیفیت و ایمنی موادغذایی
  • افزایش تنوع محصول و حجم تولید در راستای پوشش نیازهای مشتری و افزایش اشتغال و پاسخگویی به مسئولیت های اجتماعی
  • بازنگری سالانه استراتژی ها ، سیستم ها و اهداف جهت کاهش ریسکها و استفاده بهینه از قابلیتهای سازمان

 

در این راستا این شرکت کلیه نیازمندیهای استانداردهای ISO9001:2015  و ISO22000:2005 را درک و مستقر نموده است.

مدیریت شرکت هوراند پلاستیک خود را نسبت به محورهای فوق متعهد و نسبت به تامین منابع موردنیاز ملزم میداند تمامی کارکنان شرکت ملزم به رعایت این خط مشی میباشند.